Hjem

1894

JESSHEIM

 

Årsmøte 1894 Jessheim

 

Styret inviterer til årsmøte i suporterklubben.

Vedlagt ligger innkalling med saksliste og innkomne saker.

Regnskap og budsjett ligger litt lenger ned.

 

Vel møtt alle medlemmer.

Org. nr. 918 122 486

Vipps: 41402525

styret@1894jessheim.no